Høyere kredittgrense

Med Coop Byggekonto får du innvilget en personlig kreditt på inntil 200.000 kroner. Du kan bruke så mye du ønsker av det beløpet du har fått innvilget i kreditt. Hver gang du betaler et månedsavdrag, øker den disponible kreditten på ditt Coop Byggekonto med det beløpet du har innbetalt.

Vil du øke kreditten din?
Ta kontakt med oss hvis du ønsker høyere kredittgrense. Med Coop Byggekonto kan du ha inntil 200.000 kroner i reserve. For å øke kreditten på kortet ditt, kan du ringe Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00 .