Sikkerhetsregler

Et kredittkort er normalt den tryggeste måten du kan oppbevare penger på. Men ingen systemer er trygge dersom du selv ikke følger noen enkle sikkerhetsregler. Husk at kortet inneholder dine penger, og det er bare du som kan hindre at uvedkommende får tak i dem.

1. Coop Byggekonto kortet skal behandles som et verdipapir på lik linje med for eksempel kontanter.
2. Oppbevar alltid kortet på et trygt sted, og utilgjengelig for andre.
3. Lær PIN-koden utenat.
4. Oppbevar aldri PIN-koden, i noen form, sammen med ditt Coop Byggekonto kort.
5. Kontroller med jevne mellomrom at du har kortet ditt.
6. Fortell aldri PIN-koden til noen.
7. Lån aldri bort ditt personlige Coop Byggekonto kort.
8. Sørg for at ingen ser PIN-koden din når du tar ut kontanter eller betaler med Coop Byggekonto kortet.
9. Oppbevar Coop Byggekonto kortet så det ikke bøyes, ripes eller utsettes for unødvendig slitasje.
10. Ikke utsett Coop Byggekonto kortet for magnetiske påvirkninger. Vær spesielt oppmerksom på høyttalere og elektriske apparater.
11. Kontroller alltid kontoutskriftene mot egne kvitteringer.